Aktualności
21.12.2018
ŻOŁNIERZE I PRACOWNICY RESORTU OBRONY NARODOWEJ DYWIZJONU ORAZ ZAPROSZENI GOŚCIE SPOTKALI SIĘ PRZY WIGILIJNYM STOLE W ATMOSFERZE ŻYCZLIWOŚCI ORAZ RODZINNEGO CIEPŁA

18 grudnia 2018 roku w Klubie Wojskowym odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne kadry, pracowników resortu obrony narodowej oraz zaproszonych gości. Dowódca dywizjonu ppłk Grzegorz GDULA dziękując wszystkim za pracę podsumował mijający rok oraz złożył serdeczne życzenia. Po modlitwie przeprowadzonej przez Ks. prałata ppłk dr Witolda MACH zebrani podzielili się opłatkiem.

Jesteś: 4199693 gościem na naszej stronie